REGULAR AND IRREGULAR VERBS (İNGİLİZCE DÜZENLİ FİİLLER VE DÜZENSİZ FİİLLER)İNGİLİZCE DÜZENLİ FİİLLER

İngilizcede fiiller düzenli ve düzensiz fiiller olarak ikiye ayrılır.
Düzenli fillerde, fiilin ikinci (past tense) ve üçüncü halinde (past particible) fiil -ed eki alır.

Örnek kelimeler;
start-started-started
open-opened-opened
finish-finished-finished

Diğer düzenli fiillerin listesini sayfanın sonunda bulabilirsiniz.

İNGİLİZCE DÜZENSİZ FİİLLER

İngilizcede -ed takısı almayan fiillere düzensiz fiiller denir.
Düzensiz fiillerin listesi aşağıdaki gibidir.

Simple Present Tense Simple Past Tense Past Particible Anlamı
 arise  arose  arisen  ortaya çıkmak
 awake  awoke  awoken  uyanmak
 be (am/is/are)  was/were  been  olmak
 bear  bore  borne  katlanmak
 beat  beat  beaten  vurmak/dövmek
 become  became  become  olmak
 begin  began  begun  başlamak
 bend  bent  bent  eğmek/bükmek
 bet  bet  bet  bahse girmek
 bid  bid  bid  emretmek
 bite  bit  bitten  ısırmak
 bind  bound  bound  bağlamak
 bleed  bled  bled  kanamak
 blow  blew  blown  esmek
 break  broke  broken  kırmak
 breed  bred  bred  yetiştirmek
 bring  brought  brought  getirmek
 broadcast  broadcast  broadcast  yayımlamak
 build  built  built  inşa etmek
 burn  burned/burnt  burned/burnt  yakmak
 burst  burst  burst  patlamak
 buy  bought  bought  satın almak
 catch  caught  caught  yakalamak
 choose  chose  chosen  seçmek
 come  came  come  gelmek
 cost  cost  cost  değer biçmek
 creep  crept  crept  emeklemek
 cut  cut  cut  kesmek
 deal  dealt  dealt  uğraşmak
 dig  dug  dug  kazmak
 dive  dived/dove  dived  dalmak
 do  did  done  yapmak
 draw  drew  drawn  çekmek
 drag  dragged  dragged  sürüklemek
 dream  dreamed/dreamt  dreamed/dreamt  hayal etmek/rüya görmek
 drink  drank  drunk  içmek
 drive  drove  driven  sürmek
 drown  drowned  drowned  boğulmak
 eat  ate  eaten  yemek yemek
 fall  fell  fallen  düşmek
 feed  fed  fed  beslemek
 feel  felt  felt  hissetmek
 fight  fought  fought  dövüşmek
 find  found  found  bulmak
 flee  fled  fled  firar etmek
 fit  fit  fit  uymak
 fly  flew  flown  uçmak
 forbid  forbade  forbidden  yasaklamak
 forget  forgot  forgotten  unutmak
 forgive  forgave  forgiven  affetmek
 freeze  froze  frozen  donmak
 get  got  gotten  elde etmek
 give  gave  given  vermek
 go  went  gone  gitmek
 grow  grew  grown  büyümek/büyütmek
 grind  ground  ground  öğütmek
 hang  hung  hung  asmak
 have  had  had  sahip olmak
 hear  heard  heard  duymak
 hide  hid  hidden  gizlemek
 hit  hit  hit  vurmak
 hold  held  held  tutmak
 hurt  hurt  hurt  incitmek
 keep  kept  kept  tutmak
 know  knew  known  bilmek
 kneel  knelt/kneeled  knelt/kneeled  diz çökmek
 knit  knit/knitted  knit/knitted  örmek
 lay  laid  laid  koymak
 lead  led  led  yol göstermek
 lean  leant/leaned  leant/leaned  eğilmek/dayanmak
 learn  learned/learnt  learned/learnt  öğretmek
 leave  left  left  ayrılmak
 lend  lent  lent  ödünç vermek
 let  let  let  izin vermek
 lie  lay  lain  yalan söylemek
 lose  lost  lost  kaybetmek
 light  lit  lit  yakmak
 make  made  made  yapmak
 mean  meant  meant  kastetmek
 meet  met  met  buluşmak
 mow  mowed  mown  biçmek
 outbid  outbid  outbid  fiyatı arttırmak
 pay  paid  paid  ödemek
 put  put  put  koymak
 plead  pleaded/pled  pleaded/pled  dava açmak
 prove  proved  proven/proved  kanıtlamak
 put  put  put  koymak
 quit  quit  quit  bırakmak
 read  read  read  okumak
 rend  rent  rent  koparmak
 ride  rode  ridden  binmek
 ring  rang  rung  çalmak
 rise  rose  risen  yükselmek
 rive  rived  riven/rived  koparmak
 run  ran  run  koşmak
 saw  sawed  sawn/sawed  doğramak
 say  said  said  söylemek
 see  saw  seen  görmek
 seek  sought  sought  araştırmak
 sell  sold  sold  satmak
 send  sent  sent  göndermek
 show  showed  showed/shown  göstermek
 shake  shook  shaken  sallamak
 shave  shaved  shaven/shaved  traş olmak
 shed  shed  shed  dökmek
 shine  shone  shone  parlamak
 shoot  shot  shot  vurmak
 shrink  shrank  shrunk  büzmek/daraltmak
 sing  sang  sung  şarkı söylemek
 sink  sank  sunk  batmak
 sit  sat  sat  oturmak
 slay  slew  slain  öldürmek/katletmek
 sleep  slept  slept  uyumak
 slide  slid  slid/slidden  kaymak
 slink  slunk  slunk  sessizce yürümek
 slit  slit  slit  uzunluğuna kesmek
 smeel  smelt/smelled  smelt/smelled  koklamak
 sneak  sneaked/snuck  sneaked/snuck  sokulmak
 speak  spoke  spoken  konuşmak
 speed  sped/speeded  sped/speeded  hızla gitmek
 spell  spelt/spelled  spelt/spelled  hecelemek
 spend  spent  spent  harcamak
 spill  spilt/spilled  spilt/spilled  dökmek
 stand  stood  stood  ayakta durmak
 swim  swam  swum  yüzmek
 take  took  taken  almak
 teach  taught  taught  öğretmek
 tear  tore  torn  yırtmak
 tell  told  told  söylemek
 think  thought  thought  düşünmek
 throw  threw  thrown  fırlatmak
 understand  understood  understood  anlamak
 wake  woke  woken  uyanmak
 wear  wore  worn  giyinmek
 win  won  won  kazanmak
 write  wrote  written  yazmak

İNGİLİZCE DÜZENLİ FİİLLER (REGULAR VERBS)
finish –

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>