CAUSATIVES (ETTİRGEN ÇATI)Bir eylemin başkasına yaptırılması ya da başkasının yapmasına izin verilmesi anlamlarını ifade eder. Ettirgen yapılarda kullanılan filler make, have, get Causatives verbs:  make : force or cause have : request or employ get : persuade  

GÜNLÜK RUTİN İŞLER (MY DAILY ROUTINES...GÜNLÜK RUTİN İŞLER (MY DAILY ROUTINES) İngilizce bir gününüzü anlatmanıza yardımcı olacak ayrıca ödevlerinizi yapmanızı kolaylaştıracak kısa kompozisyonlar hazırladık. Günlük hayatta yaptığımız rutin işleri anlatırken geniş zaman kullanırız.   My Daily Routines ÖRNEK 1 I work as a gym instructor in a sports centre. I get up at 05:00 a.m. When I get up, I make a cup of tea. By [...]

PARTS OF SPEECH (CÜMLENİN ÖĞELERİ)VERB (FİİL, EYLEM) run : koşmak come : gelmek drink : içmek NOUN (İSİM) door : kapı window : pencere vase : vazo ADJECTIVE (SIFAT) old : yaşlı beautiful : güzel dirty : kirli ADVERB (ZARF) well : iyi slowly : yavaş quickly : hızlı PREPOSITON (EDAT) in, on, at, from, behind, under, near PRONOUNS (ZAMİRLER) you, he, this, each, himself CONJUNCT [...]

İNGİLİZCE ÜLKE VE ŞEHİR TANITMATurkey, officially the Republic of Turkey, is a transcontinental country, located mostly on Anatolia in Western Asia and on East Thrace in Southeastern Europe. Turkey is bordered by eight countries: Bulgaria to the northwest; Greece to the west; Georgia to the northeast; Armenia, Iran and the Azerbaijani exclave of Nakhchivan to the east; and [...]

7. SINIF İNGİLİZCESİ7. sınıf derslerinde öğretilen İngilizce kelimelerin Türkçe karşılıklarını aşağıdaki listede gösterdik. İNGİLİZCE TÜRKÇE attractive çekici clumsy sakar easy going yumuşak başlı forgetful unutkan generous cömert honest dürüst outgoing dışadönük overweight fazla kilolu punctual dakik selfish bencil slim inc [...]

6. SINIF İNGİLİZCESİ6. sınıf derslerinde öğretilen İngilizce kelimelerin Türkçe karşılıklarını aşağıdaki listede gösterdik. İNGİLİZCE TÜRKÇE diary günlük hang asmak hang around başıboş gezmek hang out takılmak neighbourhood çevre / civar rest dinlenme run errands ayak işleri yapmak take almak take a nap kestirmek (uyku) take ca [...]

5. SINIF İNGİLİZCESİ5. sınıf derslerinde öğretilen İngilizce kelimelerin Türkçe karşılıklarını aşağıdaki listede gösterdik. İNGİLİZCE TÜRKÇE arrive ulaşmak brush fırça call aramak comb tarak get out of bed yataktan kalkmak go online internete girmek talk konuşmak toothbrush diş fırçası around çevresinde library kütüphane mos [...]

4. SINIF İNGİLİZCESİ4. sınıf derslerinde öğretilen İngilizce kelimelerin Türkçe karşılıklarını aşağıdaki listede gösterdik. İNGİLİZCE TÜRKÇE eraser silgi join katılmak leave ayrılmak pencil case kalem kutusu pencil sharpener kalemtraş ruler cetvel stay kalmak take almak turn on açmak turn off kapatmak Africa Afrika Americ [...]

3. SINIF İNGİLİZCESİ3. sınıf derslerinde öğretilen İngilizce kelimelerin Türkçe karşılıklarını aşağıdaki listede gösterdik. İNGİLİZCE TÜRKÇE answer cevaplamak ask sormak letter harf look bakmak spell hecelemek spin dönmek start başlamak stop durmak wait beklemek wheel tekerlek win kazanmak aunt hala/teyze brother erkek [...]

to flag something up ne demek?‘to flag something up’ dikkat çekmek, gündeme getirmek anlamına gelmektedir. ‘to flag something up’ deyiminin cümle içinde örnek kullanımını ve Türkçe açıklamasını aşağıda görebilirsiniz. -At the business lunch Sinem flagged up the issue of late payments. (Sinem iş yemeğinde geç ödemeler konusunu gündeme getirdi.)